Di tag: SAH KAH SUATU PERJANJIAN APABILA DIBUAT TANPA METERAI?